HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN CỦ CHI
BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM CHƯƠNG TRÌNH
“TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC”

KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 1/ Về mặt nhận thức: Nhờ có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nên đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh quán triệt và tham gia tích cực chương trình. Nhân dân đã hiểu rõ ý nghĩa tốt đẹp của chương trình, từ đó tham gia hưởng ứng tích cực để chăm lo việc học tập của con, cháu.
   2/ Kết quả cụ thể:
      a) Tổng hợp đơn vị tham gia:
          -  Số xã,thị trấn tham gia: 21/ 21TS xã, thị trấn (đạt tỷ lệ  100%)
          -  Số ấp, khu phố  145/ 178 TS ấp, khu phố của huyện (đạt tỷ lệ  81,46%)
          -  Số trường  95/ 95  TS trường của huyện (tỷ lệ 100%)
          -  Tổng cộng 4 năm thực hiện của huyện: 
              

 
Năm Tổng số heo Tổng số sổ tiết kiệm Tổng số tiền TS tiền ủng hộ HKH
2013   5.650 01  3.376.157.000  
2014 13.220 24  5.715.375.660  280.522.000
2015 10.123          186 11.955.659.550   964.382.000
2016 10.167          562 13.585.724.500 2.450.273.000
 
       b).Đơn vị có thành tích cao nhất 4 năm thực hiện chương trình:
1/ HKH xã Phú Hòa Đông  
    TS heo:  17.382; TS tiền: 11.493.230.500đ;  TS tiền ủng hộ từ heo đất: 93.442.000đ
2/ HKH xã Thái Mỹ
    TS heo: 372;  TS tiền: 236.842.000đ ;           TS tiền ủng hộ từ heo đất: 96.300.000đ
3/ Trường Tiểu học Phú Hòa Đông  
    TS heo: 9.359; TS tiền: 3.744.943.500           TS tiền ủng hộ từ heo đất: 13.320 000đ
                                                                                                                                               
                                                                                                      

Tác giả bài viết: HKH Huyện Củ Chi

Các tin khác

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC