HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN TÂN PHÚ
10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT
2007-2017

Từ năm 2007 đến năm 2012 chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” của Quận Tân Phú gặp khó khăn trở ngại ban đầu, ban chấp hành có một số chưa thống nhất cao, nhận thức chưa thật đầy đủ, do vậy trong quá trình triển khai thực hiện chương trình chưa được sự đồng thuận của tập thể, có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí có những ý kiến trái chiều. Hội khuyến học các phường từng bước đã quán triệt đến các chi hội trực thuộc trong tổ chức thực hiện còn bị động trong những năm đầu thực hiện chương trình.
Qua 5 năm đầu thực hiện chương trình hiệu quả rất còn hạn chế số lượng heo nuôi cũng như số tiền thu được tại các gia đình, đơn vị, trường học thu được không cao.
Kể từ năm 2013 trở đi chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” đã có những bước chuyển biến tích cực và đồng bộ hơn. Nhận thức của cán bộ, hội viên, đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác tuyên truyền vận động từng bước đi vào chiều sâu trên cơ sở thông tin hàng tháng của địa phương, thông tin khuyến học thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai tại 68/68 khu phố của toàn quận.
Số đơn vị, cá nhân tham gia chương trình ngày càng đông đảo, số heo đất, sổ tiết kiệm khuyến học ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Từ nguồn quỹ tiết kiệm qua chương trình nhiều gia đình đã đảm bảo được nhu cầu học tập của con em, ngoài ra có gia đình có điều kiện ủng hộ giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn, đó là những gia đình nghèo, cận nghèo trong tổ dân phố, khu phố.Năm 2015 – 2016: toàn quận đã nuôi được 8.935 con heo đất với số tiền thu được là 4.199.500.000 đồng và “Mở sổ tiết kiệm khuyến học” được 2.612 sổ với số tiền là 6.151.400.000 đồng.
Năm 2016 – 2017: toàn quận đã nuôi được 11.441 con heo đất với số tiền thu được là 4.404.849.000 đồng và “Mở sổ tiết kiệm khuyến học” được 1.103 sổ với số tiền là 11.614.484.000 đồng.
Năm 2015 – 2016: thực hiện chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” phường Tân Thới Hòa nuôi cao nhất là 2.527 con với số tiền là 757.620.000 đồng.
Năm 2016 – 2017 phường Tân Thới Hòa tiếp tục dẫn đầu thực hiện chương trình nuôi heo đất khuyến học nuôi được 3.102 con heo đất với số tiền là 949.941.000 đồng.
Tổng cộng 10 năm thực hiện chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” có tổng số heo đất 37.274 con, tổng số tiền là 12.388.715.000 đồng.
Số tiền ủng hộ từ chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” đã ủng hộ cho quỹ khuyến học, khuyến tài địa phương là 142.000.000 đồng. Phường có số tiền ủng hộ nhiều nhất là phường Tân Sơn Nhì trong 2 năm đã ủng hộ quỹ khuyến học phường là 140.000.000 đồng qua 10 năm, toàn quận có 100% phường tham gia chương trình, 68/68 khu phố đều tham gia chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” và mở sổ tiết kiệm khuyến học để tự chăm lo cho công tác khuyến học gia đình, cơ quan, đơn vị; chăm lo cho học sinh nghèo những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt vươn lên trong học tập. Hội khuyến học phường và các khu phố, trường học trên địa bàn phường, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã đóng góp quỹ từ nguồn thu được từ nguồn nuôi heo đất và mở sổ tiết kiệm.
Từ chương trình tiết kiệm bằng hình thức mở sổ tiết kiệm khuyến học lên một bộ phận dân cư đã tạo điều kiện cho con em du học tại chỗ hoặc du học nước ngoài bằng hình thức tự túc.

Tác giả bài viết: PHẠM VĂN PHIẾN - CHỦ TỊCH HKH Q. TÂN BÌNH
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC